2275041573 Άγιος Πολύκαρπος, Ικαρία rania_kastania@hotmail.com